Konferencja Końcowa projektu "Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025" - Otwarcie konferencji
Powrót