Logowanie
login:
hasło:
Rejestracja
Zapomniane hasłoPartnerzy projektu:


Fundacja
Progress & BusinessUniwersytet
JagiellońskiInstytut Informatyki
Teoretycznej i StosowanejStrona główna -> Etapy realizacji projektu
Etapy realizacji projektu
 1. Stan wiedzy i technologii.
  1. Analiza literaturowa i patentowa aktualnego stanu wiedzy w zakresie technologii Społeczeństwa Informacyjnego.
  2. Analiza metod modelowania procesów rozwojowych Społeczeństwa Informacyjnego i badania popytu na technologie informacyjne.
  3. Wstępny ranking problemów badawczych w dziedzinie modeli Społeczeństwa Informacyjnego, systemów eksperckich, neurokognitywnych, systemów wspomagania decyzji i rekomenderów oraz obliczeń kwantowych i molekularnych. Analiza potencjału badawczego polskich ośrodków naukowych.
 2. Analiza delficka, baza wiedzy i panele ekspertów.
  1. Określenie tez delfickich i planu etapów analizy.
  2. Projekt i implementacja sieciowego systemu do analizy delfickiej i w panelach tematycznych.
  3. I. runda badania delfickiego.
  4. II. runda badania delfickiego: weryfikacja wyników I. rundy, szczegółowe badania wybranych obszarów IST
  5. Formułowanie wniosków z analizy w panelach eksperckich: kluczowe technologie, scenariusze i trendy.
 3. Opracowanie modelu ewolucji Społeczeństwa Informacyjnego
  1. Model ekonomicznych, społecznych i technologicznych czynników rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
  2. Opracowanie algorytmów konstrukcji scenariuszy rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
  3. Wyznaczenie warunkowych prognoz popytu na wybrane usługi i technologie informacyjne do roku 2025 w zależności od realizacji różnych scenariuszy.
 4. Trendy i scenariusze w zakresie systemów eksperckich, wspomagania decyzji i rekomenderów.
  1. Analiza trendów, budowa scenariuszy dla systemów eksperckich: zapotrzebowanie, technologie, badania naukowe.
  2. Analiza trendów, budowa scenariuszy dla systemów wspomagania decyzji, autonomicznych systemów decyzyjnych i rekomenderów: zapotrzebowanie, technologie, badania naukowe, trajektorie technologiczne.
  3. Opracowanie rekomendacji dla decydentów
 5. Trendy i scenariusze w zakresie systemów neurokognitywnych i wizyjnych.
  1. Analiza trendów, budowa scenariuszy dla systemów neurokognitywnych: zasięg zastosowań, zapotrzebowanie, technologie, badania naukowe.
  2. Analiza trendów, budowa scenariuszy dla systemów wizyjnych: systemy autonomicznej interpretacji scen, systemy interaktywne (w tym wyszukiwarki multimedialne), systemy inspekcji optycznej: zapotrzebowanie, technologie, badania naukowe, trajektorie technologiczne.
  3. Opracowanie rekomendacji dla decydentów.
 6. Trendy i scenariusze w zakresie systemów dla obliczeń molekularnych i kwantowych i ich zastosowań.
  1. Analiza trendów, budowa scenariuszy dla systemów obliczeń kwantowych i molekularnych: technologie implementacji, badania naukowe.
  2. Analiza trendów, budowa scenariuszy zastosowań systemów obliczeń kwantowych i molekularnych, analiza zapotrzebowania i opłacalności.
  3. Opracowanie rekomendacji dla decydentów, przedstawienie wyników podczas seminarium.