Logowanie
login:
hasło:
Rejestracja
Zapomniane hasłoPartnerzy projektu:


Fundacja
Progress & BusinessUniwersytet
JagiellońskiInstytut Informatyki
Teoretycznej i StosowanejKonferencje, seminaria, spotkania
Konferencja Końcowa projektu "Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025"

2013-03-14

Sala Renesansowa Domu Polonii, Rynek Główny 14, Kraków

Konferencja Końcowa projektu,która odbyła się 14 marca 2013 r. w Krakowie, była podsumowaniem projektu foresightowego realizowanego przez Fundację Progress and Business (Lider Projektu) wraz z Członkami Konsorcjum: Uniwersytetem Jagiellońskim i Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk w ramach Podziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (umowa nr UDA-POIG.01.01.01-00-021/09).

Podczas Konferencji przedstawione zostały najważniejsze rezultaty projektu: trendy i scenariusze istotnych dla rozwoju naszego kraju technologii Społeczeństwa Informacyjnego oraz rekomendacje w zakresie priorytetowych technologii, kierunków badawczych i sposobów ich wspierania dla decydentów polityki krajowej i regionalnej i pozostałych interesariuszy.

Program:

10.30 Rejestracja uczestników
11.00 Otwarcie konferencji, powitanie uczestników
11.10 Najważniejsze metody, rezultaty i rekomendacje wynikające z realizacji projektu "Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025",
(Prof. Andrzej M. Skulimowski, Kierownik Projektu)
12.00 Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnego - najważniejsze rezultaty Zadania 3
(Prof. Ewa Okoń-Horodyńska, Członek Komitetu Sterującego Projektu)
12.30 Przerwa na kawę
12.45 Trendy i scenariusze rozwoju systemów wizyjnych i ich neurokognitywnych następców do roku 2025
(Prof. Ryszard Tadeusiewicz, Ekspert Kluczowy Projektu)
13.15 Perspektywy rozwoju informatyki kwantowej i molekularnej - najważniejsze rezultaty Zadania 6
(Prof. Jerzy Klamka, Członek Komitetu Sterującego Projektu)
13.45 Perspektywy rozwoju systemów eksperckich do roku 2025
(Prof. Antoni Ligęza, Ekspert Kluczowy Projektu)
14.15 Dyskusja panelowa "Polska wobec rozwoju zaawansowanych technologii informacyjnych w następnych dwóch dekadach"
14.45 Zamknięcie Konferencji

 

Materiały filmowe z konferencji:

Prof. Andrzej M. Skulimowski
Prof. Ewa Okoń-Horodyńska
Prof. Ryszard Tadeusiewicz
Prof. Antoni Ligęza
Prof. Jerzy Klamka