Logowanie
login:
hasło:
Rejestracja
Zapomniane hasłoPartnerzy projektu:


Fundacja
Progress & BusinessUniwersytet
JagiellońskiInstytut Informatyki
Teoretycznej i StosowanejStrona główna -> Aktualności
Spotkanie Ekspertów i Komitetu Sterującego Projektu
dodano: 2010-10-11

W siedzibie Fundacji Progress and Business 7. października 2010r odbyło się spotkanie Ekspertów i Komitetu Sterującego projektu, w którym udział wzięło liczne grono specjalistów.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono realizację zadania nr 3, którego głównym wykonawcą jest Katedra Ekonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego.Spotkanie rozpoczęło się prezentacją pt. "Trends and Scenarios of Key Information Society Factors and Technologies: Modelling Methodology and a Case Study" wygłoszoną przez Prof. Andrzeja Skulimowskiego.

Po prezentacji nastąpiła dyskusja, podczas której omówiono m.in. zagadnienia związane z analizą delficką.Specjaliści uzgodnili formę i rodzaj pytań do analizy delfickiej oraz zaproponowali różne sposoby pozyskiwania ekspertów do badania delfickiego.Przedyskutowano również propozycje obszarów do badania foresightowego oraz sposoby pozyskiwania odbiorców końcowych wyników projektu.

2016-12-14  Prezentacja wdrożeń rezultatów Projektu w robotyce na konferencji "IOV 2016, The 3rd International Conference on Internet of Vehicles"
2016-08-29  VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych", Rzeszów, Lwów 19-21 września 2016 r.
2016-04-29  Publikacja książki "Looking into the Future of Creativity and Decision Support Systems"
2015-03-16  Publikacja monografii "Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego. Rezultaty badań delfickich"
2013-11-15  Prezentacja metod i rezultatów foresightu technologii informatycznych i sztucznej inteligencji uzyskanych w wyniku realizacji projektu podczas Ósmej Międzynarodowej Konferencji KICSS 2013.
2013-03-15  Konferencja Końcowa Projektu
2013-02-21  Ważna informacja dla uczestników ankiety delfickiej
2011-11-24  Panel ekspercki pt. "Perspektywy rozwoju systemów wizyjnych i neurokognitywnych", Gliwice, 21.12.2011
2010-10-11  Spotkanie Ekspertów i Komitetu Sterującego Projektu
2010-07-30  Deklaracja zainteresowania wdrożeniem rezultatów projektu